Werkwijze

U bent natuurlijk altijd van harte uitgenodigd om contact met ons op te nemen voor meer informatie of om uw persoonlijke situatie uit te leggen. Wij vertellen graag over deze bijzondere kennis en de mogelijkheden voor u.

Tao Geomantie:

Als u besluit om met ons in zee te gaan voor de Tao Geomantie dan vragen wij allereerst een plattegrond van uw woning/bedrijf met daarbij foto’s van Google Earth van de omgeving en eventueel een plattegrond van de omliggende gebouwen.

Wij gaan met deze gegevens aan de slag en maken een scan van uw gebouw en de omgeving. Tijdens deze scan gaan wij kijken waar en wat voor soort “energetische belasting” bij uw gebouw of kavel aanwezig is. Wij maken hiervan een rapport en geven aanbevelingen rondom hetgeen wij gevonden hebben.

U kunt na de scan altijd zelf beslissen wat u doet. Wilt u een clearing / vitalisatie uit laten voeren dan komen wij naar uw locatie.Dit kan meerdere dagen in beslag nemen, natuurlijk gaat dit in goed overleg met u.

Let op! Op het moment dat wij de daadwerkelijke clearing uitvoeren vragen wij of u het gebouw wilt verlaten en eventuele huisdieren mee te nemen. Dit omdat we met hoge energieën werken en omdat de “vervuiling” soms heftig kan zijn. Wij moeten onszelf ook altijd goed beschermen als we met deze energie werken. Wij zijn daar speciaal voor getraind en opgeleid en het is niet aan te bevelen om in de ruimte aanwezig te zijn, omdat u dan last kunt krijgen van deze energieën.

Na de clearing / vitalisatie komen we in een gesprek ons opgestelde rapport met uitgebreide aanbevelingen persoonlijk toe lichten.

We bevelen aan om een hartpunt in het gebouw te maken. Hiervoor kunt u een kristal of steen uitzoeken die wij dan voor u zullen activeren, feng-shui stenen en goud

dit kan tijdens de clearing zijn, maar vaak zal het erna worden gedaan.

Na een aantal maanden nemen wij opnieuw contact met u op om te vragen hoe het gaat en of er nog zaken aandacht behoeven.

Qi-mag Feng Shui:

Voor de Qi-mag Feng Shui is de werkwijze ongeveer gelijk aan de Tao Geomantie. Wij hebben dezelfde gegevens nodig om een scan te maken van de energie stromen in uw gebouw. Wij zullen tijdens deze scan ook de omgeving meenemen, want deze kan cruciaal zijn voor de energie stroom in uw gebouw.

Ook hier kunt u na de scan zelf beslissen of u iets en wat u wilt laten doen. De daadwerkelijke clearing komen wij ook op uw locatie uitvoeren.

Na afloop ontvangt u een uitgebreid rapport met onze bevindingen, metingen, aanpassingen en adviezen voor na de clearing / vitalisatie.

Na een aantal maanden nemen wij opnieuw contact met u op om te vragen hoe het gaat en of er nog zaken aandacht behoeven.

 

Liefs Jan en mIrjAM